Platsens betydelse WS4

Regional fysisk planering för framtiden

Vi diskuterar vad fysisk planering kan och ska vara i en föränderlig värld.

  • Vilka aktuella omvärldsfrågor påverkar den regionala fysiska planeringen?
  • Hur kan tröga processer som fysisk planering anpassa sig till snabba omvärldsförändringar?
  • Vart är regionplaneringen på väg?
  • Medverkande: regioner, omvärldsanalytiker, framtidsforskare m fl.

Tid och plats: Digitalt möte, 9-10 nov, lunch-lunch.