Platsens betydelse WS4

Regional fysisk planering för framtiden

Program för dagarna

Dokumentation dag 1

Så förändrades Bilbao i grunden – Bjarne E Jensen, urban strateg
Planera för en ny kontorskulturMaria Svensson Wiklander, Remote Lab
Framsyn som verktyg för strategisk planeringEva Moe, Reglab
Miro Två scenarier 2033. Gruppernas förändringsförslag.
Menti – Utcheckning: Hur känns det nu?
Chatten Dag 1

Länkar:

Dokumentation dag 2

Kartans makt och möjligheterBette Lundh Malmros, Region Stockholm,
Strukturbild SörmlandMikael Forsberg, Region Sörmland
Nya verktyg för framtidens digitala regionplaneringJon Resmark, Boverket
Vad har vi lärt oss? Deltagarnas Mirotavlor
Chatten