Platsens betydelse WS3

Regionplanering för att möta samhällsutmaningar

Hemuppgift och kollegial coachning
För att överbrygga glappet mellan workshop 2 och 3, har ni en hemuppgift som dels innehåller ett arbete i den egna organisationen, dels en kollegial coaching i geografiska par. Läs mer här: PB Hemuppgift inför ws3

Reglab erbjuder zoom-rum för kollegial coaching:

  • Den 25 aug kl 9-12

Anmäl dig här till coachning. 

Workshop 3, 28-29 september

Vi diskuterar hur fysisk planering kan bidra till hanteringen av våra största utmaningar.

  • Hur kan god fysisk planering hantera frågor som: folkhälsa, kultur, energi, transport & bebyggelse, el, bostäder?
  • Hur ger visualisering, så som strukturbilder och markanvändningskartor, stöd för fysisk planering?
  • Medverkande: regioner, forskare från KTH och Chalmers m fl.

Tid och plats: Digitalt möte, 28-29 september, lunch-lunch.

Vi vill att ni mailar er PPT:n som blir ett resultat av hemuppgiften till Linnéa  till senast den 13 september.

Vi kommer att sammanställa hemuppgifterna och fortsätta diskussionen när vi ses den 28-29 sep.