Platsens betydelse WS3

Regionplanering för att möta samhällsutmaningar

Workshop 3, 28-29 september

Vi diskuterade hur fysisk planering kan bidra till hanteringen av regionala samhällsutmaningar. Hur främjar de fysiska planeringsfrågorna regional utveckling? Hur hänger regional planering ihop med frågor som folkhälsa, kultur, energi, el, bostäder mm?

Program för dagarna

Dokumentation

Duvedmodellen – en lokal motor för regional utveckling. Björn Hellström, KTH, och Dag Hartman, Region Jämtland Härjedalen.
Filmat föredrag finns här.

Samtal om regional elektrifiering och elförsörjning. Malin Vedin, Region Västernorrland, Magnus Engelbrektsson, Västra Götalandsregionen och Daniel Fahlander, Tillväxtverket. Elektrifiering i Västra Götaland.   Elektrifiering och elförsörjning i Västernorrland.

Från goda samtal till svårigheterna på karta. Jenny Fröberg, Region Kronoberg.

Plankarta i en regionplan? Wide Persson och Jesper Borgström, Region Skåne.

Folkhälsa och regional planering. Maria Vejdal, Region Sörmland

Regionens roll i hälsofrämjande planering. Lizah Lund, Region Norrbotten.

Länkar

Tips på forskning som rör samhällsplanering i vinterklimat

Som stöd för kommunernas arbete med arkitektur och gestaltning och dess betydelse för folkhälsa. Boverkets webbsida om arkitektur och gestaltad livsmiljö

Boverket: Värdeskapande bebyggelsestrukturer

Hemuppgift 
Hemuppgiften inför workshop 3 handlade om hur de fysiska frågorna kan främja regional utveckling. Läs mer här: PB Hemuppgift inför ws3.2