Platsens betydelse WS3

Regionplanering för att möta samhällsutmaningar

Workshop 3, 28-29 september

Vi diskuterar hur fysisk planering kan bidra till hanteringen av regionala samhällsutmaningar.

Program för dagarna

  • Hur främjar de fysiska planeringsfrågorna regional utveckling? Vi diskuterar hur regional planering hänger ihop med frågor som folkhälsa, kultur, energi, el, bostäder mm.
  • Duvedmodellen – en lokal motor för regional utveckling. Björn Hellström, KTH, och Dag Hartman, Region Jämtland Härjedalen. 
  • Regional elektrifiering och elförsörjning.
  • Folkhälsa och regional planering. Maria Vejdal, Region Sörmland
  • Regionens roll i hälsofrämjande planering. Lizah Lund, Region Norrbotten.
  • Plankarta i en regionplan? Wide Persson och Jesper Borgström, Region Skåne.
  • Från goda samtal till svårigheter på karta. Jenny Fröberg, Region Kronoberg.

Tid och plats: Digitalt möte, 28-29 september, lunch-lunch.

Sista anmälningsdag: 21 september. Respektera anmälningstiden! Vi har inte möjlighet att ta emot anmälningar som kommer i sista minuten.

Hemuppgift 
Hemuppgiften inför workshop 3 handlar om hur de fysiska frågorna kan främja regional utveckling. Läs mer här: PB Hemuppgift inför ws3.2
Vi vill att ni mailar PPT:n som blir ett resultat av hemuppgiften till Linnéa  till senast den 13 september.