Platsens betydelse WS3

Regionplanering för att möta samhällsutmaningar

Vi diskuterar hur fysisk planering kan bidra till hanteringen av våra största utmaningar.

  • Hur kan god fysisk planering hantera frågor som: folkhälsa, kultur, energi, transport & bebyggelse, el, bostäder?
  • Hur ger visualisering, så som strukturbilder och markanvändningskartor, stöd för fysisk planering?
  • Medverkande: regioner, forskare från KTH och Chalmers m fl.

Tid och plats: Digitalt möte, tisdag 1 juni kl. 9-15, och onsdag den 2 juni kl. 9-12.