Coachning Platsens betydelse

I hemuppgiften har ni identifierat och diskuterat de fysiska planeringsfrågor som är mest relevanta för att hantera samhällsutmaningarna i er region. Nu har ni möjlighet att dela era analyser, byta erfarenheter och coacha varandra i regionala par.

Reflektera tillsammans kring valet av planeringsfråga – värdet, nyttan och kopplingen till regional utveckling? Samverkan med kommunerna och andra aktörer – framgångsfaktorer och fallgropar?

Reglab erbjuder zoom-rum för kollegial coaching:

  • Den 25 aug kl 9-12.

Karin Willis finns tillgänglig för frågor och diskussion vid coachningstillfället.

Läs mer här: PB Hemuppgift inför ws3

Regionala coaching-par
Norrbotten och Västerbotten
Jämtland och Västernorrland
Dalarna och Gävleborg
Östergötland och Sörmland
Västmanland och Uppsala
Örebro och Värmland
Jönköping och Kronoberg
Blekinge och Skåne
Halland och VGR
Gotland och Kalmar