Om projektet

Region 2050 är en stor satsning på att öka kunskapen om framsynsmetodik och omvärldsanalys på lång sikt, som pågått under 2017 och 2018. Syftet har varit att skapa en ökad beredskap för samhällsförändringar hos Reglabs medlemmar.
Här har vi samlat informationsmaterial om framsynsprocessen.

Informationsmaterial om Region 2050
Basinformation PDF: Om Region 2050
Basinformation eng. PDF: Region 2050 ENG
PPT-serie: Presentation Region 2050
Bild: Region 2050 bild processen

Slutrapport Region 2050FRAMSYN ‒ att planera för osäkerhet

Reportage om det regionala arbetet:
Framsynsarbete i Västra Götlandsregionen
Framsynsarbete i Region Blekinge
Framsynsarbete i Kalmar

Uppföljning
Region 2050 under 2017
Forskningsrapport: Summary of the study – Region 2050 as a transition initiative
Enkät Framsynsgruppen 2018: Enkätanalys Region 2050

Lästips
How to do Foresight? European Foresight Platform
Why do Foresight? EU Joint Research Center
Backcasting, EU Joint Research Center
Backcasting som metod, Fossiloberoende Västra Götland
Strategic foresight primer, Angela Wilkinson
Four Future Scenarios, Demos Helsinki, SPREAD
The use and abuse of scenarios, McKinsey
Scenarios for the baltic sea towards 2030, WWF
Presentation analytikernätverket, Aleksi Neuvonen, DEMOS Helsinki
Shell Scenarios – Imagining the future (Youtube)
Scenarios 2030, CIFS