Reglabs integritetspolicy

I maj införs GDPR, en ny viktig reglering inom EU för dataskydd som ersätter personuppgiftslagen (PUL). GDPR innebär större rättigheter för dig att bestämma hur dina personuppgifter hanteras. Bland annat innebär det att vi behöver ditt samtycke för att behandla dina personliga data. Här kan du ta del av mer om vad GDPR innebär.

Personuppgiftsansvar
Reglab/SKL är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och vi värnar om säkerhet och integritet vid vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgifter (e-postadress) som lämnas i samband med prenumeration av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter. Dina uppgifter används enbart i samband med Reglabs aktiviteter och uppföljning av dessa.

Personuppgifter som lämnas i samband med Reglab-aktiviteter (e-postadress, i vissa fall telefonnummer) sparas och gallras enligt arkivlagens bestämmelser. Vill du att dina uppgifter raderas? Kontakta oss.

Cookies
En cookie är en liten fil som placeras i din dator när du besöker en webbplats. Du kan blockera din dator mot cookies, men vissa funktioner på webbplatsen kan då upphöra att fungera.

På vår webbplats används en så kallad sessionscookie för att hantera dina val på hemsidan. Sessionscookien försvinner när du lämnar webbplatsen. Det finns en ytterligare typ av cookie som kallas för permanent cookie, den innebär att det sparas en fil som ligger kvar på din dator. Den används till exempel för att kunna anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning.

Om du inte önskar acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller att du informeras när en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du gör detta.