WS 5 Hållbara livsmiljöer

Workshop 3-5. Aktuella målkonflikter, metoder och dialog

 

Under workshop 3, 4 och 5 fördjupar vi kunskapen inom de målkonflikter som identifierades i workshop 1. Innehållet utgår från:

  • Inspiration från forskare och andra experter.
  • Exempel från regioner och andra aktörer
  • Intressanta arbetssätt och metoder.
  • Erfarenhetsutbyte och dialog.

Tid och plats: Digital träff den 10 december kl 9-11.30.