Regionala resultat WS II

Vi träffades den 5 oktober i  workshop 2 av 3, i lärprojektet Regionala resultat. Temat var ”vad vill vi veta?”. Fokus låg på att använda effektkedjan som verktyg för att visa samband mellan insatser och resultat. Vi ställde frågan: Vad vill vi veta om våra projekt? Vi labbade effektkedjor på projektnivå, avseende Tillväxtverkets förslag på uppföljning av  1:1 medel. Vi ställde också frågan: Vad vill vi veta om regionalt utvecklingsarbete generellt? Här tittade vi på hur effektkedjor kan se ut på en mer övergripande nivå och förberedde samtidigt hemuppgiften inför WS3. Du hittar guiden till hemuppgiften här.

 

Dokumentation
Introduktion Reglab
Förslag uppföljningssystem, Marcus Wåhlstedt, Tillväxtverket

Regionala effektkedjor, Anna Norin, Region Västerbotten
Förändringsteori, Mats Alentun, Tillväxtverket
Guide till hemuppgift
Krister Jönssons slutsater
minnesanteckningar