Regionala resultat WS I

Regionala resultat ws1 är avslutad.  Temat för den första träffen var: Vad är ett regionalt resultat? Några av de frågor och reflektioner som delades under dagen var bland annat:

 • Resultat kan användas till flera saker (skapa ökad legitimitet, effektivitet etc.) men
  det finns en potential att använda dem i arbetet med att utveckla en
  effektlogik/insatslogik för program/projekt/insats, d.v.s. i planeringsfasen, som en
  struktur för att resonera systematiskt
 • Det behövs mer diskussion kring vilka de önskade konsekvenserna (av de
  prioriterade handlingarna) är och olika perspektiv och kompetenser behöver samtala
  tillsammans och komma överens om relevanta resultat och indikatorer

Dokumentation WS1

Anteckningar
Presentation, Näringsdepartementet
Presentation, Robin Rikardsson, Region Kronoberg
Presentation, Christina Johannesson, Cajalma
Christina Johannessons kommentarer till PPT
Regionala resultat_Analyssamverkan Norr
Presentation, Västra Götaland