Digital verksamhetsutv WS IV

Hur ser nästa generation ”digitala agendor” ut?

Målet för sista mötet var att systematisera erfarenheterna hittills och diskutera nästa steg: Hur ser nästa generation digitala agendor ut? Hur kategoriserar vi morgondagens verksamhet?

Vi kom att workshopa om det statliga erbjudandet till regioner om digitaliseringssamordnare, samt fick en presentation från OECD om deras rekommendationer till Sverige om framtidens digitala agendor. Den här gången omvärldsspanade vi med hjälp av Media Evolution, som är en innovationsplattform för de digitala branscherna i södra Sverige. Det blev också tillfälle att knyta ihop lärdomarna från projektet genom att prototypa ”morgondagens digitala agendor”: Vad ska vi avveckla? Optimera? Utveckla?

Datum: 18-19 september, lunch-lunch, Media Evolution, Malmö.

Dokumentation
Program
Underlag Region Norrbotten – digital handlingsplan rapport
Underlag Region Norrbotten – Genusstereotyper inom IT
Hur ser nästa generations digital agenda ut – Region Norrbotten
Presentation Digitaliseringsrådet
Region Östergötland – regional digitaliseringsstrategi
Going digital in Sweden – OECD
Digitalisering i ett regionalt utvecklingsperspektiv – Region Skåne
Sammanställning av reflektioner från deltagarna på WS4
Tillväxtverket och digitalisering

Länkar
Digital agenda Region Örebro län
Digital agenda VGR
Exempel från Oslo stad
Sveriges digital agenda från Almedalen 2018
Konferens i Tromsö – Almedalen för alla norr om polcirkeln.
Mobile learning week
Verktyg för att mäta digital mognad (DIMIOS)
Kommuners införande av IPv6