Fysisk planering

De senaste åren har Reglab genomfört två lärprojekt om fysisk planering och regional utveckling. Intresset har varit stort, bland annat eftersom den nya plan- och bygglagen (PBL 2011) ställer krav på en koppling mellan kommunernas översiktsplanering och det regionala
tillväxtarbetet, och allt fler lyfter behovet av regional fysisk planering. Reglabs lärprojekt har varit samarbeten med Tillväxtverket och Boverket. Nu har Reglabs medlemmar tagit initiativ till att bilda ett nätverk inom fysisk planering, för fortsatt gemensamt lärande, erfarenhetsutbyte och inspiration

Inbjudan
Deltagarlista