Fysisk planering 26 oktober 2016

Reglabs medlemmar tog 2016 initiativ till att bilda ett nätverk inom fysisk planering, för fortsatt gemensamt lärande, erfarenhetsutbyte och inspiration. Därför bjöd Reglab in till en gemensam workshop för att bland annat diskutera:

  • Vad är på gång nationellt och regionalt när det gäller regional fysisk planering? På vilket sätt kan Reglab-nätverket vara ett komplement till detta?
  • Vilka frågor är angelägna att lära mer om och utbyta erfarenheter kring?
  • Hur kan nätverket användas för att stärka samverkan mellan regional och nationell
    nivå?

Dokumentation
Inbjudan
Minnesanteckningar