Fysisk planering 8 november

Onsdagen 8 november var det åter dags för nätverket kring de rumsliga perspektiven i regionernas planeringsarbete att träffas i Stockholm. Efter en inledande resumé av vad som avhandlades vid den förra träffen i maj var det dags för Lisbet Mellgren, SKL, att ge lite allmänna bilder av vad som är på gång på regionsfronten. Efter detta fick vi lyssna på Monica Sand från ArkDes som presenterade rapporten: Snabba bostäder till varje pris: Vilket samhälle byggs och för vem? Hon uttryckte farhågor kring att det accelererande tempot i bostadsbyggandet som vi just nu upplever’ ska innebära att vi ger avkall på viktiga kvalitétsaspekter.

På agendan stod också Maria Gelin Axelsson, Tillväxtverktet som berättade om plattformen för hållbar stadsutveckling och regionernas roll i det arbetet. Hon följdes av kollegan Maria Engström som presenterade resultat från arbetet med regeringsuppdraget Stärkt lokal attraktionskraft.

Dokumentation
Deltagarlista
Presentation, Lisbet Mellgren SKL
Presentation, Monica Sand ArkDes
Minnesanteckningar 8 nov
Stärkt lokal attraktionskraft kortversion av följeforskning
Tillväxtverket presentation
Tillväxtverket presentation 2