Rurban region WS1

Temat för workshop 1 är historien om stad och land.

  • Vad innebär stad-land frågan i relation till det regionala utvecklingsuppdraget? Vad betyder frågan i olika regioner?
  • Hur har relationerna mellan stad och land sett ut historiskt, hur har de förändrats och varför?
  • Vi analyserar utvecklingen utifrån ekonomisk-historiskt och policy-perspektiv.

Mer information om träffen kommer. Läs mer om lärprojektet här.