Programteori ERUF ws2

Lärprojektet En programteori för Regionalfonden ska ta fram ett förslag till programteori för Regionalfonden inför kommande strukturfondsperiod, och generellt öka kunskapen om programteori som ett stöd för uppföljning, utvärdering och lärande.

Fokus för workshop 2 var programteorins innehåll. Vi började med att återkoppla från den första träffen och satt övningarna vi gjorde då i ett tydligt sammanhang för programteori. Sedan arbetade vi oss igenom programteorin, från behov och effekter till de faktiska aktiviteterna, som görs inom ramen för ERUF.

PROGRAM

Hemuppgift från förra gången: ”Berätta om den här dagen för din chef och tre kolleger”.

Dokumentation
Presentation ERUF ws2