Programteori ERUF ws3

WS 3 i En programteori för Regionalfonden!

Resultatet från workshop 1 och 2 sammanställdes i några modeller/programteorier. I workshop 3 den 14 januari 2020 diskuterades och vidareutvecklades modellerna. Program ERUF ws3

Dokumentation

Här finns en film som spelades in i samband med workshop 1 av Programteori ERUF.