Programteori ERUF ws1

Under vår första träff fokuserade vi på vad en programteori är och varför den behövs. Vi diskuterade de olika värden som en programteori kan skapa och hur perspektiven ser ut i flernivåsystemet.

Dokumentation
PROGRAM Programteori ws 1
Vad är programteori? Katarina Steijer, Ramboll
Varför behövs programteori? Johannes Henriksson, Ramboll
Presentation Niklas Gandal, Region Vasterbotten och Frida Bergman, Region Vasternorrland

Här finns en film som spelades in i samband med workshop 1 av Programteori ERUF.