Kreativa näringar

Under vintern 2014-15 genomfördes seminarieserien Kreativa näringar, där vi fördjupade kunskaperna om hur regionerna kan stärka och stödja de kulturella och kreativa näringarna.

Från regionalt håll fanns ett uttalat behov av fördjupad kunskap och erfarenhetsutbyte inom KKN. Utvecklingen går i olika takt och i olika riktning, och det fanns en önskan om att ta del av varandras kunskap och lära vidare tillsammans. De fyra träffarna hade olika teman:

  • Introduktion, nuläget i regionerna, Kultunäringar – historik och metodutveckling.
  • Modeller för affärsutveckling.
  • Inkubatorer, kluster och tillväxtmiljöer.
  • Nya gränssnitt.

Dokumentation träff 1
Program
Introduktion till området
Sara Vogel Rödin, Kreativa näringar i praktiken
Anders Persson, Västra Götalandsregionen
Sammanfattning träff 1

Dokumentation träff 2
Sammanfattning Kreativa näringar träff 2
Program
Relationen mellan näringspolitiska och kulturpolitiska insatser, Nätverkstan
Deltagarlista

Dokumentation träff 3
Deltagarlista

Dokumentation träff 4
Sammanfattning Kreativa näringar träff 4
Program
Juan Mateos Garcia, Nesta