Integrationsnätverket 15-16 maj

Integrationsnätverket träffades i Falun den 15-16 maj, i Region Dalarnas regi.
Fokus låg på de förändringar som har skett inom
integrationsområdet sedan hösten 2015.

De flyktingar som anlände 2015/2016 har nu
gått igenom de två åren i etableringsfasen och är på väg mot jobb,
utbildning eller socialförsäkring. Hur har därmed läget i regionerna förändrats? Vilka nya
utmaningar/möjligheter har uppstått och hur hanteras dessa?

I planeringsgruppen ingick Pablo Vilches, Erik Arrhén och Liv Öberg.

Dokumentation
Program
Minnesanteckningar