Integrationsnätverket 12 september

Första träffen i Integrationsnätverket fortsatte samtalet om regionernas roll i integrationsarbetet. I fokus stod också indikatorer ‒ hur kan man mäta den regionala utvecklingen inom integration? Inspel kom bland annat från SKL/Kolada, Näringsdepartementet och Reglabs utvecklingsprojekt BRP+.

 

Dokumentation WS1
Presentation, Reglab
Presentation, Gävleborg

Presentation, Tillväxtverket
Delrapport integration och mångfald i tillväxtarbetet, Tillväxtverket
BRP+ Reglabs integrationsnätverk