Attraktivt näringslivsklimat 17 november 2016

Under den tredje träffen i attraktivt näringslivsklimat ställdes frågan: Hur kan vi bäst stödja framtidens näringsliv? Gruppen kom fram till följande svar: Walk the talk. Genom att förstå drivkrafterna i omvärlden, ta dem till oss och själva använda dem för att bli effektivare, modernare och bättre. Till exempel: Använda big data för få kunskap och underlag utan att behöva gå ut med enkäter som ingen ändå vill svara på. Skapa gemensamma lösningar för vitala samhällsfunktioner. Anpassa regelverk.

Dokumentation träff 3
Tema: Framtidens företagande
Tidslinje
Per Sandgren, Arena för tillväxt