Attraktivt näringslivsklimat 6-7 september 2016

Temat för den första träffen var företagsetableringar. Första dagen handlade bland annat om bakgrunden till Facebook-etableringen, att synas på en global marknad och hur Norrbotten arbetade med sina regionala styrkeområden. På onsdagen åkte vi tillsammans till Boden, där vi bland annat träffade företag som valt att etablera sig i Norrbotten.

Kolla in broschyren som togs fram efter träffen i Luleå.

Dokumentation träff 1
Deltagarlista
Börja Svanborg, Business Sweden
Anders Granberg om Facebooketableringen