Provrum

Reglab har ett nytt format: Provrum.
Provrum är ett enklare, snabbare sätt att provtrycka en frågeställning eller ett arbetssätt.

De stora samhällsutmaningarna – som energiomställning, kompetensförsörjning och klimatkris, har skapat behov av nya arbetssätt. Hittills har regionerna testat nya vägar var och en på sitt håll. Med Reglabs nya format Provrum kan regionerna samordna sina resurserna för experiment och nytänkande.

I provrummen kan några regioner gå före och utforska ett tema – det kan handla både om sakfrågor och arbetssätt – för att sedan sprida resultatet till övriga Reglab-medlemmar. Provrummen ska fungera som försöks- och testlabb.

Alla Reglab-medlemmar har möjlighet att föreslå nya provrum. Förslagen postas i en gemensam teamsgrupp. När ett provrum har en ledare och minst två deltagande regioner, är det redo att köra igång. Reglabs kansli ger klartecken för start. Reglab har möjlighet att genomföra två provrum per år 2023 och 2024, och samtidigt utveckla formatet i samarbete med de deltagande organisationerna.

Reglabs medlemmar tar huvudansvaret för provrummen; en organisation är ledare och sammankallande. Kansliet ansvarar för kvalitetssäkring och kommunikation av resultatet.

Länk till PDF med mer information om Reglab-formatet Provrum.

Reglabs kansli efterlyser förslag till innehåll i Provrummen. Maila idéer till Eva Moe.