Digital verksamhetsutv WS I

Vi träffades för att starta lärprojektet Digital verksamhetsutveckling på Goto10, Internetstiftelsens kontor i Stockholm. Stiftelsen hanterar den svenska toppdomänen och har stor påverkan på hur nätet utvecklas i Sverige. Vi började med att utforska historien för att förstå nuet och börja blicka framåt:

  • Hur har det gått för de regionala digitala agendorna? Var står vi nu?
  • Vad innebär det att ”Sverige ska vara bäst på att tillvarata digitaliseringen”?
  • Vilka är regionernas utmaningar inom digitalisering?

Max Valentin, från Fabel kommunikation, inledde med att sätta temat i en kontext med stöd av Geels teori om förändringsledning. Med hjälp av Jörgen Löwenfeldt, Internetmuseet så fick vi en kort bild av resan fram till nu.
Martin Bodensten från Ramböll delade med sig av lärdomar av utredningar och utvärderingar om regionala digitala agendor. Jenny Liljestrand berättade om Internetstiftelsen och om den kostnadsfria mötesplatsen Goto10 för alla som vill utveckla sin internetidé samt om Coworkingspace. Björn Appelgren från IIS delade deras nya folkbildningssatsning om internetkunskap för vuxna – ännu work in progress.

Vi fick också ta del av regionala exempel från Västra Götalandsregionen och Västerbotten, med Tore Johnsson och Magnus Rudehäll, som berättade om erfarenheter och lärdomar från arbetet med regionala digitala agendor. Dagarna avslutades med att samla upp vad som hittills kommit upp som tips på omvärldsbevakning, inspel till kommande träffar samt förslag på hemuppgifter. Innan vi avslutade hade de flesta formulerat en egen hemuppgift.

Dokumentation
Program och inbjudan
Deltagarlista
Digitaliserings geografi, Tore Johnsson, VGR 
Digitala Västerbotten, Magnus Rudehäll, Region Västerbotten
Den regionala digitaliseringen, Martin Bodensten, Ramböll
Goto10 presentation
Crash course Internetmuseet,Jörgen Löwenfeldt
Internetkunskap, Björn Appelgren, Internetstiftelsen