Utvärderingsnätverket 25 april

Välkommen till träff i Reglabs utvärderingsnätverk!

Förra året träffades vi i lärprojektet Regionala resultat, som avslutades i samband med Reglabs årskonferens i Umeå i mars. Det innebär att utvärderingsnätverket återtar sin gamla form med ett par kollegiala träffar per år. Nätverket är ett forum för erfarenhetsutbyte och fördjupning i frågor som rör utvärdering av regional tillväxtpolitik och europeisk sammanhållningspolitik.

Tid: den 25 april 2018, kl 10-16, med fika från 09:30.

Plats: Norra latin, Drottninggatan 71b, Stockholm

På programmet bland annat:

  • Hur ska vi följa upp och utvärdera 2020+?  Utgångspunkt är Tillväxtverkets positionsförklaring inför nästa programperiod. Vad händer framåt? Förändringar inom EU?
  • Vad kan vi lära från utvärderingar av projektresultat? Vad säger de tematiska ERUF-utvärderingarna som genomförts? Hur kan regionerna använda resultaten?

Deltagarlista hittar du här.

För mer info, kontakta Ingela Wahlgren, Tillväxtverket, eller någon i planeringsgruppen:

Anna Norin, Region Västerbotten
Monica Emanuelsson, Västra Götalandsregionen
Robin Rikardsson, Region Kronoberg