Reglab våren 2020

Vi ställer om!

Nu tar vi chansen att utveckla det digitala Reglab-lärandet! Under våren kommer många regionala utvecklare att avstå från att resa. Det innebär att Reglabs möten omvandlas från fysiska träffar till digitala möten.

Reglabs utvecklingsprojekt Reglab DIGI fick en rejäl knuff framåt, när hela samhället gick in i virusläge. Projektet har ambitionen att utveckla digitala format, som samtidigt behåller Reglabs kärnvärden: erfarenhetsutbyte, delaktighet och kollegialt lärande.

Reglab DIGI startade i höstas med en innovationssprint. Sprinten resulterade i en prototyp av digitala idéer, workshop-verktyg och ”närhet på distans” som testades av deltagare i tidigare lärprojekt. Under våren 2020, när de flesta jobbresor är inställda och många jobbar hemifrån, finns chansen att pröva idéerna i verkligheten.

Reglabs nya kalender för våren 2020 ser ut så här:

Analytikernätverket 22 april ställs in. Håll utkik efter nytt datum!

Forskarforum 23 april ställs in. Innehållet i programmet kommer att bli en del av det kommande lärprojektet Regional brytningstid. Delar av innehållet kommer att filmas och göras tillgängligt digitalt.

Medlemsgruppen 6 maj omvandlas till ett digitalt möte. Läs mer och anmäl dig här.

BRP+ nätverksmöte 7 maj omvandlas till ett digitalt möte. Läs mer och anmäl dig här.

RUS-nätverket 28 maj omvandlas till ett digitalt möte. Läs mer och anmäl dig här.