Ung Region 12 januari 2017

Den 12 januari 2017 var det dags för den första träffen i ung region. Dagen började med ett nätverkande pass där vi gick runt i rummet, möttes två och två och diskuterade frågorna:

• Vilka tankar kommer du in med kopplat till ungas perspektiv i regional utveckling?
• Vad tycker du blir viktigt kopplat till nätverket?

Avslutningsvis diskuterades hur nätverket bäst används och förslag på kommande teman. Du hittar en fullständig sammanställning av dagen under dokumentation.

Dokumentation
Deltagarlista
Minnesanteckningar