Ung Region seminarieserie

Unga människors kunskap och engagemang är en nyckel till regional utveckling och tillväxt. Därför är ungdomspolitik en allt viktigare del i regionernas arbete. Under 2015 bjöd Reglab  in medlemmar och partner till seminarieserien Ung region om ungdomsfrågornas betydelse för regional utveckling.

Gruppen  träffades fyra gånger under 2015. Temat på träffarna var:

  • Hur kommunicerar vi ungdomspolitiken?
  • Matchning – unga på arbets-, utbildnings- och bostadsmarknaden
  • Ungas delaktighet och inflytande
  • Unga som tillväxtfaktor

Under 2017 startade ett nätverk inom Reglab för ungdomspolitik och regional utveckling, även det kallat Ung region.

Dokumentation ws1-ws4
Intro Reglab Ung region WS1
MUCF – Ungdomspolitik WS1
Stödstrukturen WS1
Program WS2
Minnesanteckningar WS2
Region Gävleborg WS3
Region Östergötland WS3
Program WS4