Hållbarhetsnätverket 26 september

Tema: Agenda 2030 och det regionala utvecklingsuppdraget

På agendan för den första träffen stod

  • Relationen mellan Agenda 2030 och det regionala utvecklingsuppdraget.
  • Erfarenhetsutbyte – hur jobbar regionalt utvecklingsansvariga med Agenda 2030?
  • Aktuella frågor – Agenda 2030-delegationens remiss, Statskontorets uppföljning & Tillväxtverkets uppdrag att föreslå regeringen hur hållbarhetsarbete inom regional tillväxtpolitik kan stärkas.

Program för nätverksmötet:PROGRAM Hållbarhetsnätverket 26 sep

Presentationer
Presentation Anna Ebenmark, Tillväxtverket
Presentation Katarina Sundberg, Miljödepartementet
Reglab, Hållbarhetsnätverket träff 1
Hållbarhetsnätverket, Sammanställning av framgångsrecept

Verktyg
Handbok hållbarhetssäkring Kronoberg

 

Processledare för Hållbarhetsnätverket är Katarina Steijer. Planeringsgrupp för de första två träffarna: Caroline Strömbäck och Henrik Andreasson, Region Uppsala, Mona Karila och Anna Svedlund, Region Sörmland.