Regional digital agenda

Sveriges regioner har en viktig roll för att e-samhällets alla möjligheter ska kunna realiseras under. De regionala strategierna för e-samhället handlar både om att utveckla en robust infrastruktur och att leverera välfärdstjänster på nya sätt. För att detta ska bli verklighet krävs ökad kunskap hos offentliga aktörer, omställning i förvaltningen men också kunskap om hur man för dialog med medborgare, företag och organisationer för att identifiera deras behov.

För att öka kunskapen och erfarenhetsutbytet hos Reglabs medlemmar genomförde Reglab tillsammans med Cesam, SKLs Center för e-samhället, lärprojektet En regional digital agenda under 2013.

Regional digital agenda inbjudan

Dokumentation WS1
Tema: Introduktion, den nationella digitala agendan.
Program
Anteckningar

Dokumentation WS2
Tema: Nya digitala tjänster.
Program
Digitala vägen till morgondagen
Gamification
Big Data
Effektivitet
Produktblad_Trygghetslarm_04
Smart IKT
Swedish ICT
Säker access

Dokumentation WS3
Deltagarlista

Dokumentation WS4
Tema: Karlstads Facebook-satsning och Ett gemensamt e-samhälle i Värmland
Program