Kompetensförsörjningsdagarna 10-11 november 2021

Kompetensförsörjningsdagarna 10-11 november 2021

Under höstens Kompetensförsörjningsdagar djupdök vi i både kompetens för omställning och hur arbetet kring inflyttning och attraktionskraft ser ut i regionerna. Det var också en spännande dragning om framtidens arbete, arbetssätt och kompetensförsörjning.

Program och dokumentation

Aktuellt från Regeringskansliet. Carl-Johan Klint, Näringsdepartementet.

Workshop: Omställning av kompetens. Marie Wall, Näringsdepartementet.

Framtidens arbete, arbetssätt och kompetensförsörjning. Frida Andersson, Teknikföretagen & Anna Lundström, Spotify.

Nuläget i reformeringen av Arbetsförmedlingen. Lars Lööw, överdirektör, Arbetsförmedlingen.

Inflyttning och attraktionskraft – i alla regioner. Rikard Eriksson, professor i kulturgeografi, Umeå universitet.

Regionala exempel, inflyttning och attraktionskraft. Aurora Pelli, Region Västerbotten, Stina Almkvist, Region Norrbotten och Malin Thunborg, Region Östergötland.

Workshop: Inflyttning och attraktionskraft – hur ser arbetet ut i regionerna?

 

Här finns mer information.