Kompetensförsörjningsdagarna 27-28 april 2022

Utöver nyheter från regeringen och myndigheter har Kompetensförsörjningsdagarna 27-28 april två huvudsakliga teman: Tema dag 1 är dimensionering av gymnasial utbildning och tema för dag 2 är omställning och livslångt lärande.

Inbjudan med anmälningslänk skickas direkt till samtliga regioner och myndigheter som finns med i samverkan kring regionalt kompetensförsörjningsarbete. I bokningsbekräftelsen finns länkar till mötet som sker i Zoom.

På SKR:s konferenssida finns mer information och programmet för dagarna.