Kompetensförsörjningsdagarna 10-11 november

Boka in Kompetensförsörjningsdagarna 10-11 november 2021!
Mer information och program kommer.

 

Kompetensförsörjningsdagarna är en kollegial mötesplats för ansvariga för regionalt kompetensförsörjningsarbete, berörda myndigheter och departement med flera som träffas ett par gånger per år för erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning.

  • En mötesplats för ny kunskap om regionalt arbete med kompetensförsörjning.
  • Förbättra kvalitet och samarbete i de nationella och regionala uppdragen med kompetensförsörjning.
  • Erfarenhetsutbyte och lärande

Kompetensförsörjningsdagarna drivs i samverkan mellan Tillväxtverket, SKR, Näringsdepartementet, Arbetsförmedlingen och Reglab. En samordningsgrupp ansvarar för programinnehåll och organisering av dagarna.

Målgrupp
Kompetensförsörjningsdagarna är i första hand en mötesplats för tjänstepersoner som är regionalt utvecklingsansvariga, myndigheter och departement som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor.