WS 6 Hållbara livsmiljöer

Workshop 6. Kunskap till handling
  • Hur gå från kunskap till handling?
  • Inspiration från forskare och andra experter.
  • Reflektion: Insikter och slutsatser
  • Regionerna kliver fram – Handlingsplan för hållbara livsmiljöer

Tid och plats: Fysisk träff den 22-23 januari, lunch-lunch 2025.