WS 2 Hållbara livsmiljöer

Workshop 2. Inramning, vägval och den regionala rollen

 

  • Inspiration: Mål, begrepp och modeller som ramar in hållbara livsmiljöer.
  • Inspiration: Regionala målkonflikter och vägval
  • Aktörssystemet och regionens roll
  • Exempel från regioner och andra aktörer AI som verktyg i utvecklingsarbetet – vi praktiserar.

Tid och plats: Fysisk träff i Stockholm den 12-13 september, lunch-lunch.