WS 1 Hållbara livsmiljöer

Workshop 1. Hållbara livsmiljöer – i dag och i morgon

 

  • Introduktion, mål och förväntningar.
  • Inspiration och dialog: Hållbara livsmiljöer och aktuella och relevanta målkonflikter.
  • Lärprojektets arbetsformer – digitala och fysiska träffar, gemensamt arbete och hemarbete.
  • Eventuell justering av lärprojektets program

Tid och plats: Digital träff den 27 augusti, kl. 9-11.30.