Presentationer

Här samlar vi presentationerna från Reglabs årskonferens 2019.

 • Cecilia Hertz grundare och vd på Umbilical design som gör tekniköverföringar från rymden till jorden.
 • Carl Heath, utbildningsdirektör RISE och digitaliseringsexpert. Carl leder också den nationella satsningen på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet.
 • Catarina Berglund & Micke Jonsson, Ihubs – ett växthus för mash up.
 • Anders Ekholm, senior rådgivare Institutet för framtidsstudier, som bland mycket annat skrivit essän ”Människan och maskinen” om AI och välfärdssystemet.
 • Claes-Fredrik Helgesson, Uppsala universitet – Nyskapande forskning genom nya samarbetsmönster
 • Solvåg Björn Ekelund om en storskalig forskningsanläggning som också är en grön park och en social mötesplats.
 • Flemming Hansen, entreprenören som startat Stedsans in the Woods, en mötesplats för lyx och jordnära leverne, lokalt och internationellt.
 • Intersective innovation. Josefin Lundberg och Anna Marklund berättar om öppen innovation för små och medelstora företag, i skärningspunkten mellan branscher och sektorer.
 • Koldioxidteater. En unik mash-up mellan teater, design, miljöforskning och museum av Västmanlands läns museum.
 • Närodlade bibliotek? Vilka värden kan korsbefruktningar tillföra regionen? Fundera tillsammans med Max Valentin, Fabel kommunikation.
 • Ivar Björkman, verksamhetsledare, Openlab, KTH, om design thinking som samverkansmetod.
 • PT i JämställdhetProvträna provträning med Region Gävleborgs egna personliga tränare i jämställdhet!
 • Bli mer framsynt. Framtidstesta din organisation. Här hittar du material från workshopen.