Digital verksamhetsutv WS III

Workshop 3. Hur leda och finansiera?

En av de största utmaningarna för verksamhetsutveckling, handlar om att digitaliseringen ofta skär genom verksamheten på ett icke-traditionellt sätt. Det kan till exempel innebära att investeringarna och vinster inte uppstår inom samma organisation.

  • Vem tar ansvar för transformationen? Vem tar kostnaderna och intäkterna?
  • Vi diskuterade möjligheter och hinder för innovation med Upphandlingsmyndigheten.
  • Ekonomistyrningsverket belyste hur uppföljning och effekter av digitalisering kan spåras.

Datum: 19 juni, 10-17, Open Lab, KTH, Stockholm.

Dokumentation
Deltagarlista
Presentation Digitaliseringsrådet
Presentation SLL
Presentation Ekonomistyrningsverket
Presentation Svensk näringsliv
Presentation Vinnova