RUS-nätverket 13 november

Välkommen på RUS-nätverket den 13 november i Stockholm!

Dagen ger som vanligt tillfälle till dialog, erfarenhetsutbyte och uppdatering, med RUS-kollegor från hela landet.
Gemensamt tema för dagens punkter är: Förändrade förutsättningar för RUS-arbetet.

  • Samverkan mellan myndigheter och med regioner ökar generellt och även vad gäller RUSen. Dragning och dialog med Johanna Mikaelsson, Tillväxtverket.
  • Hållbarhet seglar upp som eget Reglab-nätverk och som ram för regional tillväxt, inklusive RUS.
    Caroline Strömbäck, Region Uppsala, ger inblick i bådadera. Cecilia Birgersson, berättar om Region Kronobergs hållbarhetssäkring.
  • Vilka roller har och tar regionerna efter övergången till direktval i hela Sverige 2019? Det har SKL gett Kontigo i uppdrag att undersöka.
    Helena Gidlöf, SKL, och Göran Hallin, Kontigo/WSP, delar resultat från kommande rapport.
    Vi samtalar om resurser, organisering, regionens roll och RUSens funktion.

Ett detaljerat program kommer!

Tid: 10.00, fika från 09.30
Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm.