Region 2050 - storytelling

Storytelling är ett effektivt sätt att bättre kommunicera organisations budskap. Därför bjuder Reglab in till en workshop om storytelling den 27 februari.

Människan har alltid använt berättelser för att dela kunskap, minnas vår gemensamma historia och pröva nya tankar. Storytelling är det moderna verktyget för att göra budskap intressanta, genom berättande. Storytelling ger innehållet liv, lyfter fram den röda tråden och kan hjälpa till att skapa samsyn kring mål och effekter.

Målet med workshopen var att deltagarna ska utveckla förmågan att berätta och kunna använda det i sitt dagliga arbete. Under workshopen testade vi olika berättartekniska verktyg. På programmet stod, bland annat:

‒ Storytelling som en strategisk möjlighet.
‒ Hur kan berättartekniska verktyg användas i olika verksamheter och projekt?
‒ Story boards ‒ ett enkelt sätt att kommunicera berättelser till medarbetare.

Workshopen leddes av Max Valentin, Fabel kommunikation.

Läs inbjudan i sin helhet här.

Dokumentation
Storytelling Reglab presentation
Storyboard
Aktantmodellen