Region 2050 - storytelling

Storytelling är ett effektivt sätt att bättre kommunicera organisations budskap. Därför bjuder Reglab in till en workshop om storytelling den 27 februari.

Människan har alltid använt berättelser för att dela kunskap, minnas vår gemensamma historia och pröva nya tankar. Storytelling är det moderna verktyget för att göra budskap intressanta, genom berättande. Storytelling ger innehållet liv, lyfter fram den röda tråden och kan hjälpa till att skapa samsyn kring mål och effekter.

Målet med workshopen är att deltagarna ska utveckla förmågan att berätta och kunna använda det i sitt dagliga arbete. Under workshopen kommer vi att testa olika berättartekniska verktyg. På programmet, bland annat:

‒ Storytelling som en strategisk möjlighet.
‒ Hur kan berättartekniska verktyg användas i olika verksamheter och projekt?
‒ Story boards ‒ ett enkelt sätt att kommunicera berättelser till medarbetare.

Till workshopen vill vi att ni tar med eget material, till exempel en svårkommunicerad del av RUSen, ett projekt som inte nått fram eller liknande, som vi kommer att arbeta med.

Workshopen leds av Max Valentin, Fabel kommunikation. Antalet platser är begränsat. Inbjudna är i första hand framsynsgruppens deltagare, övriga intresserade i mån av plats.

Läs inbjudan i sin helhet här.

Tid: Tisdag 27 februari, kl. 10-16. Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm