Masterclass 1

Masterclass 1. Nya former för policyutveckling

  • Regional verktygslåda. Vi diskuterar exempel på implementering av framsynmetodik i den regionala praktiken.
  • Jakob Hellman, Vinnovas policylabb och Pia McAleenan, Förnyelselabbet, leder en workshop som utforskar möjligheten att utveckla regionala policylabb – innehåll, utformning etc.

Datum: Torsdag 7 mars i Stockholm.