Offentlig kraft

Lärprojektet Offentlig kraft fördjupade kunskapen inom innovation i offentlig sektor. Fyra träffar på olika orter i Sverige diskuterade bland annat grön tillväxt, Östergötlands innovationsstrategi och satsningar på hållbara städer.

 

Dokumentation WS1
Tema: Grönt tillväxt – cleantech som motor i öppna innovationssystem
Inbjudan & Program
VINNOVA-SKL

Dokumentation WS2
Tema: Regional kraft
Inbjudan & Program
Hälsans nya verktyg, Region Östergötland
Innovationsstrategi Östsam

Dokumentation WS3
Tema: Brukare i centrum
Inbjudan & Program
Landstinget Värmland
Compare – Landstinget Värmland

Dokumentation Ws4
Tema: Den hållbara stadens utmaningar
Inbjudan & Program