Lärlabb: Hållbar utveckling. WS 1 och 2

Lärlabb: Hållbar utveckling, workshop 1 och 2, fördjupade arbetet med den nationella strategin för hållbar regional utveckling. Reglab och Tillväxtverket bjöd in regioner och nationella myndigheter till två workshopar där vi utforskade hur vi ska jobba tillsammans för att genomföra den nya strategin.

Dokumentation från WS 1

Dokumentation från WS 2