AI i regional utveckling, 27 och 29 juni

Kan en AI skriva nästa RUS? Eller ringa upp regionens medborgare och intervjua dem – och sen transkribera intervjuerna? Eller analysera hur den nya innovationspolicyn förhåller sig till EUs riktlinjer?

Är du nyfiken på vad artificiell intelligens är och hur det kommer att påverka ditt arbete? Välkommen till Reglabs studiecirkel AI i regional utveckling där vi testar AI-verktygen alla pratar om!

Länk till inbjudan som PDF.

Vad innebär de nya AI-verktygen för regional utveckling? Hur kan de användas för att förenkla och förbättra det regionala arbetet? Reglab bjuder in till en studiecirkel om de nya verktyg som alla pratar om: ChatGPT (text), Tableau (dataanalys), MidJourney (visualisering) och text-to-voice och voice-to-text-tjänster.

Vi kommer att testa hur AI-verktygen fungerar, för att sedan diskutera om och hur de kan vara till nytta, för regionen och för regionala utvecklare.

Inga förkunskaper krävs. Max Valentin, Fabel, är vår guide. Han har länge jobbat med den digitala transformationen i offentliga organisationer, och var bland annat ledare för Reglabs lärprojekt Digital verksamhetsutveckling.

Studiecirkeln har två delar:

  1. Regionalt AI-hack. Vi öppnar datorn, loggar in och testar handgripligen hur de nya verktygen fungerar. Vi träffas fysiskt på SKR i Stockholm tisdag 27 juni kl. 10-15.
  2. Reflekterande samtal. Vi läser tre artiklar om AI och diskuterar hur de nya verktygen kan påverka oss som individer, våra organisationer och arbetet med regional utveckling. Vi träffas digitalt torsdag 29 juni kl. 9-12.

Anmälan: Maximalt antal deltagare har nåtts 27/6. Det går däremot bra att anmäla sig till den digitala studiecirkeln 29/6. Möteslänk skickas till dem som anmält sig.
Att delta i båda träffarna kostar 1000 kr/person, att delta enbart i den digitala studiecirkeln kostar 500 kr/person.