Reglabs nyhetsbrev

Reglabs nyhetsbrev den 29 september.

Nytt lärprojekt: Regional brytningstid
I november startar ett nytt lärprojekt: Regional brytningstid, som kommer att diskutera det regionala utvecklingsuppdraget historiskt och framgent: Vad innebär det territoriella perspektivet, samhandling och regionens ledarroll när förutsättningarna förändras? Syftet är att öka kapaciteten att hantera de förändringar som möter regional utveckling de närmaste åren. Sista anmälningsdag är 16 oktober. Läs mer här.

Reglabs årskonferens flyttad
För att alla kolleger inom regional utveckling ska få en chans att träffas fysiskt igen – förhoppningsvis! – har vi flyttat fram Reglabs Årskonferens 2021 till nästa höst. Preliminärt ses vi i början av oktober, i Norrköping.

BRP+
Under våren har en omfattande översyn gjorts av ”kapitalstockarna” i BRP+ – de indikatorer som följer regionens långsiktiga hållbarhet. Översynen presenterades för BRP+-nätverket den 11 september. Ett viktigt resultat av översynen, är att lämna begreppet ”kapitalstockar”, och i stället prata om de tre hållbarhetsdimensionerna: ekonomisk, miljö- och social dimension. Under hösten kommer all data i BRP+ att uppdateras utifrån den nya strukturen. Läs mer här.

Välkommen nya Reglab-partner!
Vi välkomnar Universitetskanslerämbetet, UKÄ, Avdelningen stadsbyggnad på Chalmers och Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet som nya Reglab-partner.

Läs hela nyhetsbrevet här.

Reglabs nyhetsbrev går ut till ca 2 000 prenumeranterna. Spamfilter gör att det ibland hamnar i skräpkorgen, så kika där ifall du borde fått nyhetsbrevet.

Vill du eller någon du känner prenumerera på nyhetsbrev från Reglab så finns länk till anmälan här.