Inspiratörer

Sidan kompletteras

Jimmy Alm, Dikta dig

Jimmy Alm är poet med bakgrund som japanolog och kulturarbetare. Sen 2018 driver han företaget Dikta dig där han skapar porträtt av personer, verksamheter och platser i form av dikter. I Dikta digs senaste projekt Kommunpoesi skapade Jimmy ett porträtt av Tranemo kommun genom att under ett år dikta olika beståndsdelar av kommunen.
Foto: AnnaCarin Isaksson.

Malin Bergvall, Region Västerbotten

Malin Bergvall, projektledare Region Västerbotten, Regional utveckling, Näringsliv och samhällsbyggnad. Malin är en av dem som etablerat berättelsen om ”Digitala Västerbotten”, både som en fiktiv plats och ett önskat tillstånd.

 

 

Patrik Cras, Sveriges lantbruksuniversitet

Patrik Cras, doktor i landsbygdsutveckling och verksam som forskare vid Avdelning för landsbygdsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet. Han forskar om landsbygdspolitik och landsbygdernas civilsamhälle med fokus på hur landsbygders särskilda förutsättningar påverkar organisering inom ideell och offentlig verksamhet.

 

Markus Grillitsch, Lunds universitet

Markus Grillitch är lektor på Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi och föreståndare av CIRCLE, Lunds universitets centrum för innovationsforskning. Markus har forskat om regional utveckling, regional innovationspolicy, och regionala omställningsprocesser. Han har publicerat i ledande vetenskapliga tidskrifter. Markus samarbetar regelbunden med policyaktörer på den regionala, nationella, och europeiska nivån.

Maja Hagerman

Maja Hagerman, författare och filmare, har i böckerna Trådarna i väven (2019) och Minnesbrunnen (2022) skrivit om det svenska kulturarvet – om hur historien och minnet formar oss och de platser vi lever på. Maja Hagerman undervisar i historisk dokumentärfilm på Högskolan i Dalarna, bland annat om hur de digitala verktygen ger oss nya möjligheter att ta del av historien. Fotograf: Claes Gabrielson

Magnus Johansson, Sveriges geologiska undersökning

Magnus Johansson, är statsgeolog på SGU. Han har en bakgrund inom industrimineral och på SGU arbetar han bland annat med frågor inom samhällsplanering och hållbar användning av mineralresurser. På årskonferensen vill Magnus diskutera olika aspekter på plats och geologi med både geoturism och naturresurser, markanvändning, konflikter mm.

 

Jan Jörnmark, Gråmarken AB

Jan Jörnmark är docent i ekonomisk historia, men sedan länge verksam som författare och fotograf. Han är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och har mottagit en mängd kulturella utmärkelser, senast Nya Wermlands Tidningen kulturpris för 2023. Foto: Mats Edman.

 

Johan von Essen, Marie Cederschiöld högskola

Johan von Essen, professor i livsåskådningsforskning med inriktning mot civilsamhällesstudier vid Centrum för Civilsamhällesforskning vid Marie Cederschiöld högskola. Johans forskning handlar främst om medborgerligt engagemang – dess omfång och struktur i det svenska samhället och vad det betyder för de människor som är engagerade. Johan intresserar sig även för lokala civilsamhällen på landsbygden, hur människor engagerar sig tillsammans för att hålla den egna bygden levande.

Lisa Lundin, Västra Götalandsregionen

Lisa Lundin, regionutvecklare Avdelningen näringsliv och innovation, Västra Götalandsregionen. Ansvarar för bland annat platsutveckling, besöksnäring och KKN. Västra Götalandsregionen har under flera år arbetat tvärsektoriellt utifrån en modell för stöd till platsers utveckling och gjort ett flertal satsningar för att stärka den lokala utvecklingen och skapa långsiktig samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och kommun.

Roger Marjavaara, Umeå universitet

Roger Marjavaara är docent i kulturgeografi med inriktning mot turism. Han är programsamordnare för Turismprogrammet. Fokus för forskningen är drivkrafter och effekter av turism och migration.

 

 

Åsa Minoz, Viable Cities

Åsa Minoz är sedan 2018 med i Viable Cities programledning och har rollen som innovationsstrateg. Hon har en bakgrund inom innovationspolitik med erfarenhet bl a från Vinnova och Regeringskansliet. Hon har under ett antal år drivit eget företag inom innovation för hållbar samhällsutveckling och är också en erfaren processledare och strategisk kommunikatör.

Björn Ohlén, Västra Götalandsregionen

Björn Ohlén, regionutvecklare, Avdelningen kultur och demokrati, Västra Götalandsregionen. Ansvarar för bland annat platsutveckling, gestaltad livsmiljö och KKN och har i tidigare anställning fungerat som regionalt processtöd till flera platser. Västra Götalandsregionen har under flera år arbetat tvärsektoriellt utifrån en gemensam modell för stöd till platsers utveckling och gjort ett flertal satsningar för att skapa långsiktig samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och kommun.

Annika Olofsdotter Bergström, Blekinge tekniska högskola

Annika Olofsdotter Bergström, designforskare som arbetar deltagande med platsspecifika interventioner, för att utmana de förväntade användningarna av det offentliga rummet. Genom lekfulla praktiker utforskar hon tillsammans med olika grupper av människor, vilka möjligheter och begränsningar som finns att tillsammans utveckla det offentliga rummet. Genom att ta plats skapas rörelseutrymme – som också ställer frågor om hur de offentliga platserna kan spela roll i vårt vardagsliv.

Fredrik Rakar, Degerfors IF

Fredrik Rakar är avdelningschef för Ekonomi på Högskolan Kristianstad och forskare inom regional utveckling, internationellt utvecklingssamarbete och migration. Som ordförande för Degerfors IF har han fått ny förståelse för platsens betydelse för lokal och regional utveckling, hur globala värdekedjor är sammanlänkade till det lokala och vad som är möjligt att åstadkomma genom idrotten i samhället.

Virginia Zazo, Umeå universitetssjukhus

Virginia Zazo, läkare och knowmad, har diagnosticerat västerbottniska patienter på distans i många år. Hon är läkare på Norrlands universitetssjukhus, bor i Sverige och Spanien, och tidigare Australien. Virginias arbete visar att svensk vårdkapacitet skulle kunna öka radikalt redan 2024 – tekniken och kunskapen finns! Vad är det som stoppar regionerna?

 

Pelle Åberg, Marie Cederschiöld högskola

Pelle Åberg, docent i statsvetenskap och lektor vid Centrum för Civilsamhällesforskning vid Marie Cederschiöld högskola. Pelles forskning rör olika aspekter av civilsamhället och dess organisationer, i Sverige och i andra kontexter. Det omfattar såväl historiens inverkan på dagens civilsamhälle som relationerna mellan staten, civilsamhället, marknaden och familjen. Hans pågående forskning inkluderar tankesmedjor i Sverige, kartläggningar av civilsamhällets organisationer i Sverige regionalt och lokalt samt lokala civila samhällens logiker, funktioner och förutsättningar i svenska landsbygder.