STUDIECIRKLAR

Cirkulär omställning – studiecirklar kl. 15.00

Vi fördjupar oss i årets tema i fyra olika rum, med fyra olika perspektiv på cirkulär ekonomi. Välj själv vad du vill inspireras av! Ingen förbokning.

Studiecirkel 1
Varför gör vi sånt som skadar klimatet fast vi vet att vi inte borde?
I Sverige har vi både stor kunskap om klimatkrisen och starkt engagemang. Ändå har vi höga utsläpp per capita. Hur går det ihop? Hur resonerar vi när vi gör klimatskadliga saker och vad är det som får folk att faktiskt ändå ställa om? Maria Wolrath Söderberg, docent i retorik vid Södertörns högskola, är intresserad av hur vi tänker och resonerar när det gäller målkonflikter, spänningar och värdekrockar i förhållande till stora samhällsutmaningar. Hon forskar om hur människor resonerar i relation till klimatet och till omställning. Möt Maria Wolrath Söderberg – och möt dig själv: Hur argumenterar du för dina klimatval?
Lokal: Sal 1.

Studiecirkel 2
För att få det att hända! Cirkulär omställning genom offentlig upphandling
Det finns många goda exempel på förändringsarbete som stannar just som exempel – som aldrig blir till riktig nytta. Ta chansen att träffa Sigrid Petterssén, projektledare för Upphandlingsdriven hållbarhet, där Region Gävleborg arbetat med ett helhetsperspektiv, tagit fram och testat en modell, Frame lake model, som är ett nytt arbetssätt för offentliga inköpsprocesser.
I verkliga case – som upphandling av textil och tvätt för vården, och den cirkulära tjänsten ljus i förskolor, grundskolor och gymnasium – har upphandlingarna gett hållbara effekter, för både beställare och leverantörer. Projektet har också identifierat glappen som sätter käppar i hjulen för omställning och förändring.
Sigrid Petterssén säger: Omställning kommer att göra ont i den egna organisationen! Vi kan inte lägga hela ansvaret på leverantörerna. Vi behöver själva driva, återkoppla, utveckla och innovera för att kunna möta alla de utmaningar vi står inför.
Lokal: Pascal.

Studiecirkel 3
Tillsammans i nya cirklar
Skogen är en av nycklarna till den cirkulära omställningen – och skog finns i många av våra regioner. I Region Värmland finns Paper Province en klusterorganisation som samlar skogsindustrin och i många år jobbat aktivt för en grön omställning. Skogsindustrin har kraften och resurserna, men behöver jobba tillsammans med regioner och kommuner för att öka takten och riva hindren. Lyssna till Sandra Sundbäck, vd Paper Province, och Anders Olsson, strateg inom forskning och innovation, Region Värmland.
Smart housing Småland är en innovationsarena för hållbara livsmiljöer i glas och trä. Linda Kummel, enhetschef arkitektur & fysisk planering, RISE samt processledare Smart Housing Småland, berättar om lärdomarna från tio års arbete med att öka innovations- och konkurrenskraften inom småhusproduktion och förädling av planglas. Smart housing handlar inte bara om bostäder, utan om helheten runt byggande och utvecklingen av framtida livsmiljöer, både i staden och på landet.
Anders Gunnarsson, SKR, är moderator för Studiecirkel 3.
Lokal: Tesla

Studiecirkel 4
Cirkulär ekonomi i praktiken – ett regionalt utvecklingsperspektiv
Vad menar vi när vi säger cirkulär ekonomi? Och vad kan cirkulär omställning innebära för regionalt utvecklingsarbete? Vi går igenom de tre nycklarna för cirkulär omställning i praktiken och tar del av konkreta regionala exempel under ledning av  Lindha Feldin, strateg i cirkulär ekonomi, Region Halland, och Maria Jakobsson, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen. Som deltagare har du chans att diskutera: Hur har Region Halland jobbat med cirkulär affärsutveckling och nya mötesplatser? Vad kan din region göra för att öka den långsiktiga hållbarheten? Och vad är en cirkulent?
Lokal: Kelvin