STUDIECIRKLAR

Cirkulär omställning – studiecirklar

Vi fördjupade oss i årets tema i fyra olika rum, med fyra olika perspektiv på cirkulär ekonomi.

Studiecirkel 1
Varför gör vi sånt som skadar klimatet fast vi vet att vi inte borde?
I Sverige har vi både stor kunskap om klimatkrisen och starkt engagemang. Ändå har vi höga utsläpp per capita. Hur går det ihop? Hur resonerar vi när vi gör klimatskadliga saker och vad är det som får folk att faktiskt ändå ställa om? Maria Wolrath Söderberg, docent i retorik vid Södertörns högskola, lärde oss mer om hur vi tänker och resonerar när det gäller målkonflikter, spänningar och värdekrockar i förhållande till stora samhällsutmaningar. Länk till Marias poddavsnitt om hållbarhet och retorik.

Studiecirkel 2
För att få det att hända! Cirkulär omställning genom offentlig upphandling
Sigrid Petterssén, projektledare för Upphandlingsdriven hållbarhet, Region Gävleborg berättade om ett nytt arbetssätt för offentliga inköpsprocesser.
Länk till presentationen.

Studiecirkel 3
Tillsammans i nya cirklar
I Region Värmland finns Paper Province en klusterorganisation som samlar skogsindustrin och i många år jobbat aktivt för en grön omställning. Sandra Sundbäck, vd Paper Province, och Anders Olsson, strateg inom forskning och innovation, Region Värmland. Länk till presentationen.
Smart housing Småland är en innovationsarena för hållbara livsmiljöer i glas och trä. Linda Kummel, enhetschef arkitektur & fysisk planering, RISE samt processledare Smart Housing Småland. Länk till presentationen.

Studiecirkel 4
Cirkulär ekonomi i praktiken – ett regionalt utvecklingsperspektiv
De tre nycklarna för cirkulär omställning samt konkreta regionala exempel under ledning av  Lindha Feldin, strateg i cirkulär ekonomi, Region Halland, och Maria Jakobsson, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen. Länk till presentationen.