PROGRAM

TISDAG 26 mars

16.00 Reglabs årsmöte, Karlsgatan 2, Västerås. Endast för Reglabs medlemmar. Läs mer här.

 

ONSDAG 27 mars

09.30-11.30 Studiebesök. Region Västmanland bjuder in till fem parallella studiebesök innan konferensen startar. Läs mer här.

 

12.00 Lunch

13.00 Välkommen! Anders Åhlund, regiondirektör i Region Västmanland, hälsar välkommen.

Eva Moe och Karin Botås, Reglab, värdar för Årskonferens 2019 inleder.

13.30 Finns lösningarna till ett hållbart samhälle i rymden? Cecilia Hertz, Umbilical design, Sveriges enda rymddesigner.

14.00 Korsbefrukta! Under eftermiddagen har du möjlighet att välja mellan olika pass, som alla handlar om mash up som framgångsfaktor. Välj mellan:

  • UPPLEV. En interaktiv föreställning i regi av forskaren Nina Bozic Yams och berättelsen om Steadsans ett livsstilslabb i den halländska skogen. (Evenemangshallen)
  • LÄR AV ANDRA. Solvåg, Koldioxidteater och tränare i jämställdhet ‒ möt dem som korsbefruktar för att utveckla de svenska regionerna. (Rum 108)
  • LYSSNA. Varför korsbefrukta? Vad är nyttan med att förena olika områden, kunskaper och människor? Lyssna till forskares perspektiv på mash up. (Hörsalen)
  • SKAPA. Vilka värden kan korsbefruktningar tillföra regionen? Gör din egen mash up tillsammans med Max Valentin, Fabel. (Rum 109)
  • BLI MER FRAMSYNT! Vart är vi på väg? I Framsynsrummet kan du ta del av erfarenheter från Region 2050-satsningen och själv göra omvärldsspaningar. (Rum 302)

Se en översikts bild av eftermiddagens program här.

UPPLEV i Evenemangshallen
14.30 Hållbart hela vägen. Flemming Hansen är entreprenören som lämnade Köpenhamns krogscen för att starta en restaurang med boende mitt i den halländska skogen. På Stedsans in the woods möts lyx och jordnära leverne, det lokala och det internationella, ensamhet och gemenskap. En mash-up i syfte att skapa ett balanserat liv.

15.45 Poetics of everyday work, by Soft Innovaitress. Nina Bozic Yams, innovationsledare och forskare, Rise Sics, har i sin avhandling studerat ett förhållningssätt till innovationsledning, där medarbetarna och deras engagemang står i centrum. Hennes modell bygger på forskning från både innovationsledning och samtida dans. Under en timmes interaktiv föreställning har du chans att träffa den fiktiva karaktären Soft Innovaitress och genom henne få chans att utveckla din innovativa kompetens!

 

LÄR AV ANDRA i rum 108
14.15 Intersective Innovation
Att utveckla tillsammans med andra – öppen innovation – är en av de starkaste trenderna för att möta framtidens utmaningar.  Det är i skärningspunkterna som de mest innovativa idéerna hittas. Josefin Lundberg, Skellefteå Science City, och Anna Marklund, Piteå Science Park, jobbar med små och medelstora företag i skärningspunkter mellan olika branscher och sektorer.

Solvåg – forskningsanläggning och mötesplats
Solvåg är namnet på ett spännande forskningsprojekt i skärningspunkten mellan arkitektur, teknik, energi och design. Björn Ekelund, Luleå tekniska universitet, berättar om en storskalig forskningsanläggning för solpaneler som också är en social mötesplats på universitetsområdet i Piteå.

14.45 Koldioxidteater – en mash up för klimatet
Hur kan vi kommunicera klimatforskningen och förändra människors beteenden? I en unik mash up mellan teater, design, miljöforskning och museum arbetar Västmanlands läns museum med projektet Koldioxidteater, ett ovanligt sätt att arbeta med Agenda 2030 och mål 13, som handlar om att bekämpa klimatförändringen. Här får du smakprov på hur teater- och medskapande metoder kan bidra till att bekämpa klimatförändringen tillsammans med Jennie Shaeffer, Västmanlands läns museum.

15.45 PT i jämställdhet
I Region Gävleborg erbjuds chefer och strateger en personlig tränare i jämställdhet. Idrottens metoder korsas med jämställdhetsintegrering och verksamheten utvecklas. Kom på en provträning med Region Gävleborgs egna personliga tränare i jämställdhet: Maria Sundman, Jennie Palmberg och Rickard Eklund.

16.15 Vi växer ihop – ska fixa 20 000 fler gymnasieplatser!
Antalet elever i gymnasieskolan i Stockholms län ökar kraftigt de kommande åren. Det behövs omkring 20 000 nya platser i gymnasieskolan fram till 2025. För att komma framåt i denna fråga satsar Stockholmskommunerna på ett starkare samarbete ‒ samhällsbyggnad, utbildning, ekonomi och arbetsmarknad i 26 kommuner måste jobba ihop, tillsammans med fristående huvudmän och regionala aktörer. Lär mer om denna planeringsmässiga mash up, där målet är att erbjuda alla ungdomar en tillgänglig och likvärdig gymnasieutbildning med hög kvalitet, av Jonas Hagetoft och Karin Soffiantini-Yildiz, Storsthlm.

 

LYSSNA i Hörsalen
14.30 Design thinking som samverkansmetod. Ivar Björkman, verksamhetsledare OpenLab, KTH, berättar om den samverkansmetod OpenLab utvecklat. OpenLab är ett centrum för interdisciplinära samarbeten där studenter, lärare och forskare från fyra lärosäten arbetar med lösningar på komplexa samhällsfrågor i Stockholmsregionen.

15.30 Ihubs ‒ ett växthus för mash up
Kan textilier lagra snö? Jo, faktiskt. I Bruksvallarna har ett samarbete mellan Peak Innovation Åre och Smart Textiles i Borås skapat helt nya användningsområden för textilmaterial. Catarina Berglund, Automation region och Micke
Jonsson, Peak innovation, ger exempel på innovativa samarbeten från Ihubs, en plattform för forsknings- och utvecklingsprojekt där nya idéer korsbefruktas med globala utmaningar.

16.00 Nyskapande forskning genom nya samarbetsmönster. Claes-Fredrik Helgesson, professor och föreståndare för CIRCUS, Uppsala universitet.  Tvärvetenskap är viktigt för att möta komplexa samhällsutmaningar och för vetenskapliga genombrott. Samtidigt har tvärvetenskap många ansikten. Claes-Fredrik Helgesson är föreståndare för CIRCUS, Centre for integrated research on culture and society, en ny satsning på Uppsala universitet, som syftar till att möjliggöra nyskapande forskning genom nya samarbetsmönster.

 

BLI MER FRAMSYNT! i rum 302
14.15 och 15.45 Framtidstesta din organisation!
Välkommen att prova på alternativa framtider, tillsammans med Framsynsgruppen från Region 2050-processen. Vi tar dig med till två olika framtider: Senior city och Globase 2050. Vi diskuterar vägen dit ‒ sociala, ekonomiska och politiska förändringar. Du får också chans att framtidstesta din egen organisation.

 

SKAPA i rum 109
14.15 och 15.45 Närodlade bibliotek?
Vilka värden kan korsbefruktningar tillföra regionen? Och vilka hinder möter de? Max Valentin, Fabel, leder en workshop där vi undersöker vad mash up kan innebära i det dagliga regionala arbetet. Hur väl passar nytänkande korsbefruktningar in i styrdokument, samverkansmöten och regional kommunikation?

 

Vi möts igen i Evenemangshallen

17.00 Från folkbildning till makerkultur. Carl Heath, utbildningsdirektör på Rise, pratar mash up med utgångspunkt i makerkulturen, en modern gör-det-själv-kultur som också är en berättelse om morgondagens arbetsliv och framtidens innovationer.

17.45 Vi pausar och minglar

19.00 Middag med underhållning av gycklargruppen Trix på Aros Congress. Värd för middagen är Region Västmanland.

Kvällen avslutas med musik.

 

TORSDAG 28 mars

09.00 Välkommen!
Eva Moe, Reglab och Karin Botås, Reglab, värdar för Årskonferensen 2019 inleder.

REGIONALA NYHETER  Reglabs medlemmar och partner diskuterar vad som är på gång inom regional utveckling i 24 lärpass. Här hittar du info om lärpassen och ett översiktsprogram.

09.45 Lärpass, pass 1

10.30 Kaffe

11.00 Lärpass, pass 2

11.45 Lunch

12.45 Lärpass, pass 3

13.45 Vi återsamlas i Evenemangshallen.

14.00 Människan och maskinen ‒ om möjligheten att utveckla vård, skola omsorg genom artificiell intelligensAnders Ekholm, senior rådgivare, Institutet för framtidsstudier.

14.30 Avslutning 

15.00 Kaffe