Jobbregionen 14 november 2015

Under andra seminariet i Umeå tittade vi närmare på arbetsmarknadspolitiken ur ett flernivåstyreperspektiv.

Aurora Pelli från Region Västerbotten som har lång erfarenhet av att arbeta med flernivåstyrning inom regional tillväxtpolitik gav oss en introduktion i ämnet och exemplifierar med Region Västerbottens arbete med arbetsmarknadspolitik. På begäran fick vi också höra hur ”snacket går” om regionernas roll på olika nivåer. Malin Ackermann, Lycksele kommun och Tina Storbjörk, Växjö kommun gav oss en inblick i kommunernas perspektiv. Mats Andersson från ESF-rådet och Michael Persson från Arbetsförmedlingen fyllde på med den nationella nivåns syn.

I en workshop arbetade vi sedan vidare med att bli klokare på regionens roll i arbetsmarknadspolitikens flernivåsystem.

Dokumentation
Tema: Vem gör vad? Arbetsmarknadsfrågor och flernivåstyrning.
Scenarion Jobbregionen Dokumentation