Integration WSI

Första träffen i integration – regionernas roll var den 21 september 2016. Två olika paneldiskussioner stod på programmet under de två dagarna i Malmö. I panel 1 träffade vi Wadhah Ali, kemiingenjör från Yemen, Amina Yama, projektledare, Somali Information and Business centre och Jenny Kirsten Bille, initiativtagare Näringslivsuppropet Malmö.

I panel 2 medverkade Jenny Kirsten Bille, initiativtagare Näringslivsuppropet Malmö, Paul Andersson, verksamhetssamordnare, Arbetsförmedlingen, Shatila Salami, Räddningstjänsten, Henrik Nilsson, processledare, Nätverket idéburen sektor, Lena Alderskiöld, migrationstrateg, Landskrona stad samt Katja Wänberg, Projektledare för Boulebars Akademi. Här handlade det om potential och hinder.

Dokumentation
Minnesanteckningar WS1