Forskarforum 2014

tillbaka_till_toppbild

FÖRNYELSE ÄR UTMANINGEN

Är industrin en bas, en motor? Vad betyder egentligen re-industrialisering –finns det, eller är det något vi bara pratar om? Inledningen till årets Forskarforum bestod mest av frågor, som sig bör i akademiska sammanhang.
DSC08743  Men under dagen växte också en rad svar fram: re-industralisering handlar om förnyelse och omvandling, en framsynt mixning av gammal och ny kunskap. Lindholmen Science park, där Forskarforum samlat över 80 deltagare, är i sig ett utmärkt exempel på mötet mellan gammal och ny industri. – Som samhälle har vi monterat ner idén om industrin som ryggrad, sa Fredrik Rakar från Reglab. Men riktigt allt kan inte produceras i Kina. Logistik, just in time, konsumentkrav, det finns en rad processer som visar på att industrin kanske inte blir samma som förr, den blir annorlunda, något annat. – Men vad? sa Eva Moe, som leder Reglab och tillsammans med Fredrik Rakar var värd för Forskarforum. Deltagarnas bord var inte numrerade, de hade i stället fått namn efter svenska industrier, med mer eller mindre starka varumärken; SAAB, Oscaria, Ahlgrens bilar, Stålverk 80… DSC08755Några frågor som deltagarna formulerade under den inledande bordsdiskussionen:
  • Kan man både tillverka och utveckla, eller måste man välja?
  • Hur har de gjort i andra regioner/länder?
  • Hur ökar vi intresset för industrin och vad kan det offentliga bidra med?
  • Hur påverkar re-industrialisering verktyg och arbete för oss inom regional utveckling?
  • Vilken roll spelar universitet och institut i re-industrialiseringen?
Platsen för årets Forskarforum var i sig en illustration av temat. Där det förr byggdes fartyg ligger nu Lindholmens Science Park. Det är en av de regionala samverkansplattformarna i Västra Götalandsregionen. – Men industrins roll är ändå stark, sa Agneta Mårdsjö från Västra Götalandsregionen i sitt inledningsframförande. Utmaningen är omställning – Vi är en ledande industriregion och det är också ett uttalat politiskt mål att vara det. Industrin har lika många anställda som för 25 år sedan om vi räknar in de jobb som den skapar i tjänstesektorn. Utmaningen som ligger i re-industrialiseringen är omställning och förnyelse, sa Agneta Mårdsjö. Utmaningar i den omställningen, menade Agneta Mårdsjö, är för låg utbildningsnivå i regionen och för stora skillnader, behov av mer forskning och utveckling i små och medelstora företag, mer resurseffektiv produktion, högre kunskapsinnehåll i det som produceras samt bättre infrastruktur. Plattformarna för samverkan är en strategi för att möta dessa utmaningar. Förutom Lindholmen Science Park finns det i VGR även Textile Fashion Center, Sahlgrenska Science Park, Johanneberg Science Park, Innovatum Teknikpark samt Gothia Science Park. – Regionen stöttar med basstrukturen. Internationell spets måste vara motivator även om man utgår från regionala och lokala förutsättningar. Plattformarna skapar kraft för omställning och förnyelse, men det krävs också attraktiva städer och lärosäten. Samhällen som människor vill leva i, sa Agneta Mårdsjö.DSC08750 Niklas Wahlberg som är vd för Lindholmens Science Park, kallar plattformarna för noder och säger att de kompletterar varandra områdesmässigt. Han ser sin roll som möjliggörare. – Vi jobbar nyttoinriktat och har ingen egen agenda. Vi tar tag i det som behövs men själva anläggningarna behöver inte ligga här. Vi är till exempel med och utvecklar Asta Zero, testinfrastrukturen i Borås, sa Niklas Wahlberg. Samarbete är framtiden Framtidens behov kräver samverkan. Niklas Wahlberg gav automatiska fordon som exempel. – För att skapa automatiska fordon måste Volvo och Ericsson samarbeta och båda systemen är lika viktiga. Dessutom behövs nya affärsmodeller, nya tjänster. Ett exempel på re-industrialisering är CEVT, ett utvecklingscenter som kinesiska biltillverkare startat på Lindholmen Science Park. De startade sommaren 2013, har tagit tillvara på kompetens från Volvo och är i dag flera hundra personer. – De dammsuger Europa på kompetens och har stort behov av ingenjörer. Att skapa attraktivitet för internationella investeringar av den här typen är en del av omställningen, sa Niklas Wahlberg. Gunnel E Vidén   FLER ARTIKLAR FRÅN FORSKARFORUM Patrik Jonsson, Chalmers: Färre företag flyttar ut Patrik Ström, CRA, GU: Helhetslösningar blir viktigare Mats Lundkvist, Chalmers: Klibbiga nätverk kan få företag att stanna Maureen McKelvey: Vi måste få människor att prata med varandra Hans Fogelberg, VGR: Ljudlös buss - en del i industriomvandlingen   PRESENTATIONER FRÅN FORSKARFORUM 2014 Mats Lundqvist: Stickiness - vad får företag att stanna kvar i en region? Patrik Ström: Kunskapsintensiva företagstjänster – en förutsättning för konkurrenskraftig industri Program Reglab forskarforum 2014  

Bilagor (3)